Marketingo kompleksas – sėkmės formulė

Kuriant efektyvią rinkodaros strategiją, labai svarbu suderinti veiksmus ir sprendimus, kad vartotojų poreikiai būtų patenkinti, o įmonė pasiektų išsikeltus tikslus. Tokia veksmų sinergija vadinama marketingo kopleksu (angl. Marketing mix). Į marketingo kompleksą įeina visi veiksmai, kuriuos atlieka įmonė, kad galėtų padidinti savo produkto paklausą. Maketingo kompleksą sudaro keturi elementai: Prekė Kaina Paskirstymas Rėmimas.   Angliškoje […]

Proudly powered by WordPress   Premium Style Theme by www.gopiplus.com